Ubezpieczenia zwierząt

Wszyscy kochamy naszych czworonożnych przyjaciół. Dlatego z dużą troską podchodzimy do ubezpieczenia dla psa i kota.

Zadbamy o nasze psy i koty w przypadku:

  • nieszczęśliwego wypadku
  • nagłego zachorowania

Ubezpieczyciel zorganizuje wizytę w placówce weterynaryjnej w przypadku wystąpienia choroby lub nieszczęśliwego wypadku czworonoga.

Ubezpieczenie pokryje koszty poniesione w związku z wystąpieniem nieszczęśliwego wypadku (wypadek komunikacyjny, pogryzienie przez inne zwierzę, otrucie przez osoby trzecie, upadek z wysokości).

Pokryje również koszty:

  • leczenia weterynaryjnego jakie jest konieczne w celu ratowania zdrowia lub życia zwierzęcia,
  • uśpienia z konieczności – w sytuacji, gdy lekarz weterynarii stwierdzi że leczenie nie gwarantuje wyleczenia zwierzęcia i istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo jego śmierci.
  • w sytuacji gdy konieczne było skrócenie cierpień zwierzęcia, które uległo nieszczęśliwemu wypadkowi.