Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenie Gospodarstwa Rolnego jest kierowane przede wszystkim do rolników (osób fizycznych), w posiadaniu, których znajduje się gospodarstwo rolne.

Obejmują następujące ubezpieczenia:

  • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym – gwarantujące wypłatę świadczenia za szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych: ognia, huraganu, gradu, uderzenia pioruna oraz innych żywiołów.
  • Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) rolnika – chroniące osoby trzecie oraz ich mienie przed wypadkami, jakie mogą zdarzyć się w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.
  • Mienia w gospodarstwie rolnym – ubezpieczenie obejmujące ochroną ruchomości domowe, pomieszczenia i budynki gospodarcze, zwierzęta gospodarskie, ziemiopłody, materiały i zapasy oraz maszyny i sprzęt rolniczy przechowywane w obrębie gospodarstwa.
  • Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) – ubezpieczenie gwarantujące Tobie środki finansowe, kiedy doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz dla Twojej rodziny po Twojej śmierci, która była następstwem nieszczęśliwego wypadku w wyniku pracy w gospodarstwie rolnym.
  • Dobrowolne Odpowiedzialności Cywilnej – ubezpieczenie zapewniające ochronę w przypadku wyrządzenia szkód osobie trzeciej np. w sytuacji, kiedy podczas wykonywania oprysku roślin, wiatr przeniesie substancję na pole sąsiada uszkadzając lub niszcząc uprawy. Wykonywanie usług międzysąsiedzkich lub prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego może też być przyczyną wielu szkód, w wyniku, których ucierpią inne osoby lub ich mienie.