Ubezpieczenia domów i mieszkań

Ubezpieczenia gospodarstw domowych (domów i mieszkań) mogą się różnić ze względu na zakres ubezpieczenia, (czyli określenie zdarzeń, których wystąpienie powoduje, iż należy nam się odszkodowanie).

Najczęściej te ryzyka są podzielone na 3 grupy:

  • Zdarzenie losowe i akcja ratownicza – deszcz nawalny, dym i sadza, grad, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcie, stłuczenie szyb, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi;
  • Kradzież z włamaniem, rabunek i dewastacja;
  • Formuła ALL RISKS – mówi, że wszystko to, co nie jest zawarte w wyłączeniach jest objęte ochroną. Nie musisz się zastanawiać, czy zdarzenie, które spowodowało szkodę, jest w zakresie ubezpieczenia. Firma ubezpieczeniowa poniesie odpowiedzialność nawet za najdziwniejsze zdarzenia.