Ubezpieczenia wypadkowe

Nieszczęśliwy wypadek potrafi zmienić na długie tygodnie, miesiące lub lata życie Nasze i Naszych bliskich. Bardzo trudno będzie utrzymać dotychczasowy standard życia, gdy niezbędne wydatki związane np. z leczeniem i rehabilitacją obciążą domowy budżet.

Bardzo ważne jest, aby właśnie wtedy mieć dodatkowe wsparcie w postaci umowy wypadkowej, która w tych najtrudniejszych chwilach daje nam wsparcie i dla Naszych bliskich w razie nieszczęśliwego wypadku (NW).

Umowa może obejmować kompleksową ochronę NW – od świadczeń z tytułu: śmierci NW, trwałego inwalidztwa NW, złamania i oparzenia NW, po pobyt w szpitalu wskutek NW oraz Pakiet Assistance, obejmujący takie usługi jak: konsultacje lekarzy specjalistów (10 specjalizacji), dostarczenie i zwrot kosztów leków, rehabilitacja, badania laboratoryjne, radiologiczne, zabiegi ambulatoryjne.