Ubezpieczenia komunikacyjne

Oferujemy Państwu wszelkie możliwe zniżki i programy promocyjne dotyczące OC i AC.

OC (ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA) – obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej pojazdów poruszających się po drogach publicznych. Warunki ubezpieczenia OC reguluje Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych.

AC (AUTO CASCO) – ubezpieczenie, które standardowo zapewnia nam zwrot kosztów poniesionych na naprawę uszkodzonego auta w wyniku zdarzeń niezależnych od właściciela oraz umożliwiające zakup auta w razie jego kradzieży. Zapewniamy pełne pakiety AUTO CASCO.

Dopasowując ofertę do Państwa potrzeb, polecamy również:

 • Ochronę od wszystkich ryzyk – obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. wypadek) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie – formuła all risks.
 • Naprawa szyby bez utraty zniżek na polisie AC – możemy naprawić stłuczoną czy pękniętą szybę i nie stracimy zniżek z tytułu braku szkód na polisie AC. Gdyby nie to ubezpieczenie, musielibyśmy korzystać ze swojego ubezpieczenia AC, a to oznacza, że przy odnowieniu polisy na kolejny rok nasze składki byłyby wyższe.
 • Ubezpieczenie Równa droga – Szkody polegające na uszkodzeniu wszystkich lub niektórych z następujących elementów: felga, opona, układ wydechowy, układ hamulcowy, układ zawieszenia, układ kierowniczy w wyniku wjechania na uszkodzona nawierzchnię drogi. Nie stracimy zniżek w ubezpieczeniu AC.
 • ASSISTANCE – Wielu kierowców nigdy w życiu nie miało wypadku, ale z pewnością każdemu zdarzyła się awaria samochodu, złapanie gumy czy rozładowanie akumulatora. Dlatego proponujemy na tyle szeroki zakres pomocy, żeby obejmował również takie przypadki. Wiele wersji ASSISTANCE zapewniają zróżnicowane pakiety usług pomocowych. Do podstawowych należą: holowanie, naprawa na miejscu, auto zastępcze, dowóz paliwa.
 • Assistance krótkoterminowy na wyjazd za granicę lub wczasy w Polsce – Możliwość zagwarantowania w czasie wyjazdu za granicę lub np. na wczasy w Polsce pomoc nie tylko w razie wypadku, ale też awarii. Dostępny dla posiadających samo OC, bez względu na wiek auta!
 • Ubezpieczenie opon – gwarantuje szybką pomoc przy wymianie koła oraz pokrycie kosztów naprawy uszkodzonej opony.
 • Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia „Zielona Karta”.
 • Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) – Ubezpieczenie może obejmować następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu związane z jego używaniem w następującym zakresie:
  • Śmierć kierowcy albo pasażerów pojazdu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • Trwały uszczerbek na zdrowiu kierowcy albo pasażerów pojazdu powstały w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • Koszty leczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu kierowcy i pasażerów pojazdu na skutek nieszczęśliwego wypadku,
  • Koszty nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych oraz koszty odbudowy stomatologicznej zębów, wymagane do leczenia trwałego uszczerbku,
  • Całkowitej niezdolności do pracy właściciela (właścicieli pojazdu) powstałej w wyniku kolizji drogowej, tzn. zderzenia się pojazdów lub zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, w której właściciel uczestniczył, jako kierujący ubezpieczonym pojazdem.