Ubezpieczenia turystyczne

Oferujemy Państwu wybór spośród licznych wariantów i sum ubezpieczenia. Służymy radą w doborze ubezpieczenia tak, aby w razie nagłego zdarzenia poza granicami kraju otrzymali Państwo wszelką możliwą pomoc, jakiej Państwo oczekują, płacąc przy tym możliwie najniższą składkę.

Ubezpieczenie można wykupić zarówno na wyjazd zagraniczny jak i krajowy.

Na co warto zwrócić uwagę kupując ubezpieczenie turystyczne przed wyjazdem?

  • Koszty leczenia – Ubezpieczenie obejmuje organizację i pokrycie niezbędnych kosztów leczenia w związku z następstwami nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku osób objętych ochroną ubezpieczeniową w czasie podróży,
  • ASSISTANCE – pokrycie kosztów przewiezienia zwłok do Polski bądź koszt pochówku za granicą, ochrona ubezpieczeniowa na wypadek akcji poszukiwawczej i ratowniczej w górach i na morzu przez wyspecjalizowane w tym celu jednostki ratownicze, oraz udzielenie doraźnej pomocy medycznej, przewiezienie do szpitala, zakwaterowanie na czas rekonwalescencji, pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów. Pomoc Assistance jest niezbędna w wielu sytuacjach, pomaga na przykład w bezpiecznym powrocie do domu Ubezpieczonego i Jego najbliższych.
  • Ubezpieczenie bagażu podróżnego (w tym sprzętu sportowego)
  • Ubezpieczenie kosztów odwołania imprezy turystycznej.