Previous Next

Niezarejestrowany pojazd - sprawdź jakie kary możesz zapłacić w 2020 roku

 Już w tym roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, które przewidują kary dla Właścicieli samochodów, jeśli pojazdy te zostały sprowadzone z krajów Unii Europejskiej i nie zostały w terminie zarejestrowane. Kary mogą dotknąć również te osoby, które są Właścicielami samochodów już zarejestrowanych w Polsce, a zapomnieli w terminie zgłosić zakup lub ich sprzedaż.

Ważny jest również fakt, że kara będzie dotyczyć tylko samochodów zakupionych po 31 grudnia 2019r, ponieważ prawo nie działa wstecz. Nowe przepisy będą dotyczyły samochodów zakupionych i sprzedanych w roku 2020.

Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzono dużą zmianę. W ustawie z dnia 19 lipca 2019r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019 poz.1579) możemy przeczytać o obowiązku zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie 30 dni od jego sprowadzenia, o obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Ustawa reguluje również nakładane przez Starostę kary w drodze administracyjnej. Kary pieniężne w wysokości od 200 zł do 1000 zł stanowić będą dochód powiatu.

Najprościej można to opisać w dwóch punktach:

  • używany samochód sprowadzony z UE będzie musi zostać zarejestrowany w ciągu 30 dni od sprowadzenia pod groźbą kary administracyjnej
  • niezgłoszenie sprzedaży lub kupna auta zarejestrowanego już w Polsce  skutkować będzie nałożeniem kary piebniężnej