Ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży szkolnej

Ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży szkolnej

Oferujemy całodobową ochronę ubezpieczeniową, która gwarantuje poczucie bezpieczeństwa przez cały rok szkolny i wakacje.

Szeroki zakres ubezpieczenia obejmuje nieszczęśliwe wypadki, poważne zachorowania oraz koszty leczenia.

Ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży poniżej 19. roku życia:

  • wypłata za trwały uszczerbek na zdrowiu,
  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji związany z NW,
  • ochrona dziecka w szkole i poza nią (w trakcie zajęć dodatkowych, na wakacjach),
  • proste zgłaszanie szkody i szybka ścieżka likwidacji.

Więcej szczegółów: UBEZPIECZENIE SZKOLNE